Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@autocoatings.be


Behandeling persoonsgegevens 
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. autocoatings.be verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek. 

Aansprakelijkheid 
autocoatings.be doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. autocoatings.be accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten. autocoatings.be alsmede deze overeenkomst vallen onder Belgisch recht. 

Gebruik op eigen risico
Het gebruik en de toepassing van Plasti Dip/Autoflex is voor eigen risico. Doe eerst een test. 
De voorbehandeling, coating- en lak-omstandigheden en de conditie hiervan kunnen invloed hebben op het resultaat van de Plasti Dip/Autoflex coating en de verwijderbare eigenschap van Plasti Dip/Autoflex. 

Autocoatings Belgium wijst iedere verantwoordelijkheid voor, tijdens en na het opbrengen en/of verwijderen van Plasti Dip/Autoflex af en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade. 


Autocoatings Belgium behoudt ten allen tijde het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.